Nejčastěji pokládané otázky

Podvozky

Pokyny a podrobný postup montáže podvozku ke stažení ZDE

1. Jakou záruku poskytujete na tlumiče XYZ?
Veškeré tlumiče mají jeden rok záruky (nevztahuje se na mechanická poškození vzniklá nevhodným provozem nebo nesprávnou montáží). Vadné tlumiče budou vyměněny (v případě pozáručního servisu repasovány) přímo u nás, takže odpadají více náklady s dopravou k výrobci a zpět. Výrazně se tím zlevňuje provoz těchto tlumičů. Záruka se nevztahuje na tlumiče používané pro závodní účely, zde je třeba individuální dohody.
2. Jak lze zapsat tlumiče XYZ to TP?
Zapsání lze řešit pouze individálním zápisem přes zkušebnu, tlumiče nemají přímo aplikační TUV homologaci potřebnou k automatickému zápisu do TP. V případě zájmu pošlete email budeme tuto problematiku řešit konkrétně.
3. O kolik můžu snížit světlou výšku auta pomocí tlumičů?
Zjednodušeně lze říci, že to je až 120mm. Je však dobré věnovat tomuto tématu náležitou pozornost a vše si promyslet dopředu. Naše tlumiče tedy pracují v rozsahu od sériové výšky vozu po snížení o 120mm. Optimální však většinou bývá snížení o 20 až 50mm.
4. Na co je třeba dát pozor při změně výsky vozu?
Na délku závitu tlumiče zašroubovaného do držáku. U McPhersonů to je minimálně 45mm a u lichoběžníkových konstrukcí pak 30mm. Mohlo by dojít k poškození tlumiče.
5. Obsahují všechny sady tlumičů horní unibalové uložení se stavitelným odklonem?
Až na pár vyjímek mají všechny přední tlumiče horní unibalová uložení, u McPhersonů je pak toto uložení s možností nastavení odklonu. Zadní tlumiče mají horní unibalové uložení pokud to je možné a vhodné, v ostatních případech se použijí OEM uložení sériových tlumičů
6. Jaká konstrukce tlumičů je použita?
Tlumiče XYZ jsou konstrukce monotuba, tak aby se zabránilo vzniku dutin, lépe se odvádělo teplo, snížili se prodlevy v reakci a zvětšil se pracovní rozsah tlumiče, díky němu je pak možno používat rozdílná nastavení pro různé podmínky provozu.
7. Co je to upside down (obrácená) konstrukce a jaké má výhody?
Při této konstrukci je tlumič opravdu obrácený a tělo tlumiče je oproti standardnímu řešení uchyceno v horním uložení a pístnice dole k nápravě. Toto bylo konstruováno především pro tlumiče McPherson a má za cíl snížení neodpružených hmot. Díky tomu může být také pístnice robustnější a celá sestava pak vykazuje lepší životnost a stabilitu. Je tedy určena především do nejnáročnějších podmínek provozu
8. Jaký je rozdíl mezi okruhovými tlumiči RacingSpec a TarmacRally?
Dá se říct, že vzhled těchto tlumičů je stejný, zásadní rozdíl je v charakteristice tlumičů a použitých pružinách. Okruhové tlumiče RacingSpec mají tvrdší charakteristiku tlumení pro snížení náklonů v zatáčkách a tím lepší ovladatelnost při limitu, tomu odpovídá i použití tvrdších a kratších (160mm až 180mm) pružin, neboť se předpokládá kvalitní povrch. Oproti tomu je u rallyových tlumičů vyžadována hlavně vysoká kontrola na nekvalitním povrchu. Proto mají měkčí charakteristiku tlumení s tvrdším nastavením dorazu, větší pracovní rozsah a delší pružiny (180mm až 205mm), aby auto neodskakovalo.
9. Jaký je rozdíl mezi tlumiči pro asfaltovou a šotolinovou rally?
Zase je to pracovní rozsah tlumiče a jeho charakteristika. Pro lepší představu:
- u asfaltové specifikace se používá pracovní rozsah tlumiče 90mm až 120mm s pružinami 180mm až 205mm
- u šotolinové specifikace se používá pracovní rozsah tlumiče 130mm až 160mm s pružinami 235mm až 300mm
- (konkrétní rozsah je vždy optimalizován dle typu auta)
10. Je nutné použití shodného nastavení útlumu na levé / pravé straně?
Ano, pro správné chování vozu (stabilita a ovladatelnost) je důležité stejné nastavení výšky, předpětí a útlumu tlumičů na jednotlivých osách. Oproti tomu rozdílným nastavením přední a zadní nápravy lze výrazně ovlivnit chování vozu pozitivně.
11. Mohu měnit světlou výšku vozu horním závitem tlumiče?
V podstatě ano, je však nutné si uvědomit, že horní závit výrazně ovlivňuje přepětí pružiny a tím mění charakteristiku tlumičů, může tedy výrazně zhoršit jízdní vlastnosti auta. Je tedy vhodnější (a proto také spodní závit na našich tlumičích najdete) měnit světlou výšku vozu tímto spodním závitem v držáku, kde změna výšky již nijak neovlivňuje charakteristiku tlumičů.
12. Jak fungují produkty v praxi?
Můžete se podívat na on-board videa na YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=3KKSt6ppO9g
http://www.youtube.com/watch?v=qX9Y6dQd6pE
http://www.youtube.com/watch?v=UI-W1RMxtaM
http://www.youtube.com/watch?v=rxHyzBnTK3o

Brzdové systémy

1. Jakou záruku poskytujete na brzdové kity XYZ?
Veškeré brzdové kity mají jeden rok záruky (nevztahuje se na mechanická poškození vzniklá nevhodným provozem, opotřebením, nevhodným brzdovým obložením nebo nesprávnou montáží). Vadné komponenty brzd budou vyměněny (v případě pozáručního servisu repasovány) přímo u nás, takže odpadají více náklady s dopravou k výrobci a zpět. Výrazně se tím zlevňuje provoz těchto brzd. Záruka se nevztahuje na brzdové kity používané pro závodní účely, zde je třeba individuální dohody.
2. Jak lze zapsat brzdové kity XYZ to TP?
Zapsání lze řešit pouze individálním zápisem přes zkušebnu, brzdové kity nemají přímo aplikační TUV homologaci potřebnou k automatickému zápisu do TP. V případě zájmu pošlete email budeme tuto problematiku řešit konkrétně.
3. Jaké brzdové destičky mohu používat?
Brzdový kit standardně kompletujeme s brzdovými destičkami vhodnými pro sériový provoz, námi označená jako Street. Vyznačují se vlastnostmi hodně podobnými s OEM destičkami, přitom však poskytují daleko větší brzdný účinek a vydrží daleko větší zatížení. Přesto se u těchto destiček nedoporučuje používání na okruhu. Pro verzi na okruh je určená další základní směs, námi označená jako Race. Tyto destičky mají větší koeficient tření, větší pracovní teploty, vydrží větší zatížení, avšak při používání v běžném provozu si zase přinášejí některé nežádoucí vlastnosti a musí se s nimi zacházet, jako se závodními. Nejdůležitější je skutečnost, že závodní destičky potřebují o něco málo vyšší teplotu pro optimální provoz a za studena je jejich brzdná dráha o něco delší než za tepla. Je tedy vhodné jejich použití s námi konzultovat, případně si přečíst diskusi na toto téma:
http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20
http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=173
4. Mohu používat brzdové destičky jiných výrobců?
Ano, dokonce po dohodě je možné zkompletovat nový kit i destičkami jiných výrobců a směsí (například Ferodo, Carbone Lorraine, EBC a další). Zde jsou nejpoužívanější destičky se specifikací:
http://typer.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=293
5. Jsou použité destičky dostatečně velké a dimenzované?
Brzdové destičky jsou spočítané tak, aby jejich rozměr byl optimální k použitému brzdovému kitu. Obavy jsou zbytečné, používáme jedny z největších dostupných destiček.
6. Fungují brzdové kity s ABS?
Ano, není problém použít s ABS, při použití pouze předního kitu je vhodné se s námi poradit a nějakým způsobem zlepšit brzdý účinek zadní nápravy pro lepší vyvážení.
7. Jakým způsobem jsou vyráběné brzdové třmeny?
Brzdové třmeny jsou vyráběny z kovaného duralu s následným přesným obrobením na CNC stroji. Díky kovanému duralu dosahujeme daleko větších pevností materiálu.
8. Jaké úpravy musím na autě provést před instalací brzdového kitu?
Naše konstrukce je určena na sériové uchycení, nejsou tedy nutné (až na pár vyjímek) žádné úpravy.
8. Jak velký brzdový kit mohu na své auto použít?
Je třeba dodržet základní pravidlo o velikosti disků…
15“ … max. 286/26
16“ … max. 303/28
17“ … max. 330/32
18“ … max. 355/32
19“ … max. 380/32
20“ … max. 400/36

Dále je třeba ověřit, jestli disky mají správné ET a jestli tedy nebude nutné použití podložek pod disky. U specifikací jednotlivých typů je většinou k dispozici nákres, který znázorňuje přesné velikosti brzdiče po aplikaci kitu a je tedy možné ověřit, zda je instalace bezproblémová.
10. Jsou kotouče směrové?
Ano, kotouče jsou konstruované se směrovou ventilací, je tedy nutné dodržet směr dle nákresu. V kitu je směr otáčení kotouče označen popisem každého kotouče zvlášť.
11. Kdy je nutné vyměnit brzdové destičky?
Brzdové destičky měníme dle uvážení. Měli bychom mít na paměti několik pravidel:
- brzdové destičky není vhodné sjíždět až „na plech“ neboť pak dochází k daleko menšímu odvodu tepla, zbytečně se přehřívají a poškozují brzdové kotouče. Vhodné je vyměnit sadu brzdových destiček, pokud výška brzdného materiálu klesne pod 1/3 nové destičky. Takto se zajistí optimální chlazení a životnost brzdového kotouče.
- pokud nastane výrazný úbytek brzdného účinku, je nutné zkontrolovat stav kotoučů a destiček. Mohlo totiž nastat přepálení brzdových destiček z důvodu přehřátí brzd nebo nedostatečného ochlazení. Destičky dle materiálů buď přetvrdou, nebo třeba přehřátím dojde k jejich drolení a ztrátě brzdného účinku.
- je také vhodné konzultovat použití destiček a doporučujeme radši poškození destiček předejít tak, že si koupíte jednu sadu pro běžné ježdění a druhou pro ježdění na okruhu, než potom se street destičkami vyrazit na pár kol (což je většinou minimálně 20minutové zatížení) na okruh a pak si stěžovat, že to brzdilo jen chvíli a navíc se destičky zničili, případně rychle opotřebily.
12. Kdy je nutné vyměnit brzdové kotouče?
Je nutné brzdovou soustavu kontrolovat pravidelně. Pokud se na kotoučích objeví výrazné praskliny, vznikající vysokým rozdílem teplot (voda cákající na rozpálený brzdový kotouč za deště apod.), je vhodné kotouče vyměnit dříve. Jinak platí, že kotouč by se měl měnit, pokud tloušťka klesne 2mm pod sílu nového kotouče (např. u kitu 330/32 je minimální síla kotouče 30mm), v případě že přestanou být patrné čistící drážky kotouče (třeba i jen na jedné straně), je nutné vyměnit kotouče okamžitě. V opačném případě hrozí roztržení kotouče a poškození brzdového kitu (stejně tak i u prasklin kotouče)
13. Kdy je nutné provést repasi brzdových třmenů?
Pokud brzdové třmeny vykazují známky poškození, prosakuje brzdová kapalina nebo se výrazně špatně sjíždějí brzdové destičky, je nutné z důvodu bezpečnosti vzniklou situaci s námi konzultovat
14. Je vhodné vyměnit i brzdovou kapalinu?
Ano, pokud neplánujete výlety na okruh, dejte alespoň novou brzdovou kapalinu, ale pokud se naopak chystáte na větší zatěžování brzd, zvažte prosím výměnu za kvalitnější brzdovou kapalinu s bodem varu nad 300 stupňů, neboť takto výkonná brzdová soustava dokáže destičky rozpálit přes 700 stupňů, kotouče až na 500 stupňů a teplota kapaliny v brzdičích se pohybuje nad 300 stupni.
15. Jak produkty fungují v praxi?
Můžete se podívat na on-board videa na YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=3KKSt6ppO9g
http://www.youtube.com/watch?v=qX9Y6dQd6pE
http://www.youtube.com/watch?v=UI-W1RMxtaM
http://www.youtube.com/watch?v=rxHyzBnTK3o